Vážení příznivci badmintonu,

již 15 sezón sídlíme v prostorách budovy Modré školy na Hájích. Naše tělocvična byla v době začátků jedna z mála míst, kde bylo možné si badminton zahrát.  Doba však nezadržitelně pokročila a v Praze vyrostla celá řada sportovišť s komfortním zázemím a celodenním provozem specielně zaměřeným na tento krásný sport.

Protože se badminton na Hájích hrál v prostorách poskytnutých školní institucí, z pochopitelných důvodů není v našich možnostech výrazněji změnit, zlepšit a rozšířit nabídku podle současných požadavků i našich představ.

Uplynulá sezóna byla tedy naše poslední.

Zároveň byla zahájena školní rekonstrukce podlah v tělocvičně , která potvrvá nejméně do října. Ta nám neumožní po prázdninách provoz dokončit alespoň do konce tohoto kalendářního roku. Hráče, se kterými máme otevřené závazky, samozřejmě zkontaktujeme a vše osobně dořešíme.

Děkujeme všem našim věrným hráčům za léta přízně a přejeme mnoho dalších krásných sportovních zážitků v Praze i okolí.

BC Háje

 

 

 

 

 

copyright © kery